กิจกรรมและข่าวสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข/คำประกาศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ http://www.th.lf.mufg.jp (ต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ดำเนินการดูแลโดย บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ถูกแสดงขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลเท่านั้น การตัดสินใจทางการลงทุนในท้ายที่สุดถือเป็นการพิจารณาตัดสินโดยผู้ลงทุนเอง เว็บไซต์นี้อาจจะมีการนำเสนอข้อความคาดคะเนล่วงหน้าเกี่ยวกับผลประกอบการที่คาดหวังในอนาคต ซึ่งผลงานจริงอาจจะแตกต่างไปโดยสิ้นเชิง ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันหรือให้คำมั่นสัญญาใด ๆ ในความแม่นยำของข้อความดังกล่าว ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารบนเซอร์เวอร์นี้หรือในเนื้อหาของเอกสารนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการใช้ เปลี่ยนแปลง หรือการปิดเว็บไซต์นี้ใด ๆ ทั้งสิ้น

จาวาสคริปต์

เว็บไซต์นี้ใช้จาวาสคริปต์ ถ้าเบราว์เซอร์ปิดจาวาสคริปต์ไว้ จะทำให้บางส่วนของเว็บไซต์และเนื้อหาอาจแสดงไม่ถูกต้อง กรุณาเปิดจาวาสคริปต์เมื่อใช้เว็บนี้

สไตล์ชีท (CSS)

เว็บไซต์นี้ใช้สไตล์ชีท ถ้าเบราว์เซอร์ปิดสไตล์ชีทไว้ จะทำให้บางส่วนของเว็บไซต์และเนื้อหาอาจแสดงไม่ถูกต้อง กรุณาเปิดสไตล์ชีทเมื่อใช้เว็บนี้

พิมพ์

เมื่อคุณเปิดเว็บเพจที่จะพิมพ์ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกรณีที่สีพื้นหลังและภาพบนเว็บเพจไม่แสดงผล ให้เปิดการตั้งค่าของสีพื้นหลังพิมพ์และภาพบนเว็บเพจที่ต้องการใน Internet Explorer ก่อน โดยไปที่เมนู Tools คลิก Internet Options จากนั้นคลิกที่แท็บ Advanced ที่การตั้งค่าภายใต้การพิมพ์คลิกเพื่อเลือกสีพื้นหลังและภาพจากนั้นคลิก OK

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมรวมทั้งการบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ อย่างไรก็ตามคุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทว่าคุกกี้ ที่ใช้ในเว็ปไซต์นี้จะไม่มีการจดจำข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ในกรณีที่คุณต้องการปิดฟังก์ชั่นการใช้งานนี้สามารถปิดการตั้งค่าได้ที่เบราว์เซอร์

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึง ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และซอฟต์แวร์ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการนำไปใช้ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบ ด้วยวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายที่ใช้บังคับ กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการที่จะเผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในสื่ออื่น ๆ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
  1. เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เหล่านี้
  2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้จะต้องให้เครดิตที่เหมาะสมกับบริษัทและต้องชี้ไปที http://www.th.lf.mufg.jp โดยที่ต้องไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้
  3. ต้องไม่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ที่แสดงออกในทางที่เป็นไปได้ว่าเนื้อหาของเว็ปไซต์นี้เป็นคุณเอง โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้จะต้องจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่ไซต์นี้จะถูกแสดงในหน้าต่างทั้งหมดของเบราว์เซอร์ หลังจากเปลี่ยนจากหน้าเชื่อมโยงหรือเริ่มต้นหน้าเบราว์เซอร์ใหม่
  4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์ เท่านั้น
  5. ต้องไม่มีการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์นี้เพื่อที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์พิเศษของบริษัท หรือเพื่อผลประโยชน์ทางพาณิชย์ จากการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของคุณ
  6. ต้องไม่้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท นอกจากนี้ต้องไม่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่อาจจะผิดกฎหมายหรือลามกอนาจาร และต้องไม่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ในลักษณะอื่นใดที่คล้ายกับสิ่งต้องห้ามในส่วนของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเนื้อหาใน เว็บไซต์นี้หรือกระทำการอื่นใดอันมิชอบที่เป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลหรือผู้ใช้บริการรายอื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย