Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

กิจกรรมและข่าวสาร

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงินนั้น บริการให้เช่าทรัพย์สินถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้สามารถวางแผนเงินทุนได้อย่างลงตัว พร้อมกันนั้นยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ ด้วยการที่ทางบริษัทได้นำเสนอแบบแผนการเช่าที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับความพอใจสูงสุด