Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

กิจกรรมและข่าวสาร

ร่วมงานกับเรา

ที่บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส เราให้บรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จในการมีชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุลย์และมีความสุข เพราะเราเป็นบริษัทที่ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม พนักงานทุกคนจะมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างของแต่ละคนมีพื้นฐานจากเกณฑ์พิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน และทุกคนจะไม่ผิดหวังกับการถูกกลั่นแกล้งหรือกีดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ เพศ ถิ่นกำเนิด สถานะความมีคู่ครอง หรือเหตุผลทางเพศ เป็นต้น

 

ในฐานะที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ การรักษาฟัน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา ส่งรายละเอียดส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อีเมล์ recruitment@th.lf.mufg.jp

 

ตำแหน่งงาน

Viewing PDF Files
All forms are PDF formatted. If you cannot open PDF files from the links on this page, you will need to install "Adobe Reader". Please download the software from the Adobe website.
Adobe Reader Download