Bangkok Mitsubishi UFJ Lease

กิจกรรมและข่าวสาร

เกี่ยวกับเรา สาสน์จากกรรมการผู้จัดการ

บริษัทบางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส ของเราให้บริการด้านการเช่า และ การเช่าซื้อ และการผ่อนจ่ายรายงวดให้กับบริษัทลูกค้าในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องจักรเพื่อการผลิต หรือรถยนต์ประจำบริษัท

 

ทางบริษัทได้นำทักษะ ความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการริเริ่มรูปแบบทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นในประเทศไทยด้วย

เนื่องจากในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในธุรกิจของเรา ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อตอบความต้องการ เราจะดำเนินงานเพื่อเสนอทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น และขยายแนวทางด้านธุรกิจให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายคือความสำเร็จร่วมกันกับคู่ค้าของเรา


"ทุกสิ่งเพื่อลูกค้า"                                                                                                       โทรุ อิวาซาวะ
"เราสร้างค่าเพื่อเพิ่มพูน"                                                                                          กรรมการผู้จัดการ